MISA QLTS

Phần mềm Quản lý tài sản

Đáp ứng thông tư 144/2017/TT-BTC
và thông tư 45/2018/TT-BTC

Các đơn vị HCSN, Xã/ Phường

Thực hiện các nghiệp vụ: Mua sắm tập trung, đề nghị trang cấp, ghi tăng, thay đổi thông tin, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn, điều chuyển, ghi giảm, kiểm kê, bảo dưỡng tài sản,…

Đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính

Tự động tổng hợp báo cáo toàn ngành, toàn địa phương, tra cứu tài sản của đơn vị trực thuộc trực tuyến qua Internet.

Đáp ứng Thông tư số 45/2018/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách mới của Nhà nước

 • Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 12/2017/QH14.
 • Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
 • Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
 • Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
 • Thông tư số 144/2017/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
 • Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức đơn vị.

Những lợi ích mà MISA QLTS đem lại là gì?

Công nghệ hiện đại,
làm việc mọi lúc, mọi nơi

Được xây dựng theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay – Công nghệ điện toán đám mây, cho phép người dùng sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị (máy tính, laptop, máy tính bảng, điện thoại,…) qua Internet.

Tiết kiệm
chi phí đầu tư

Khách hàng không phải đầu tư cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị. Ngoài ra khách hàng cũng không phải trả chi phí nâng cấp, bảo trì sản phẩm, ngoài khoản phí dịch vụ phần mềm trả theo thời gian sử dụng.

Mang lại nhiều lợi ích cho
đơn vị chủ quản và đơn vị
sử dụng tài sản

Phần mềm quản lý, lưu trữ dữ liệu tài sản tập trung, giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản, đồng bộ, đạt hiệu quả cao ở đơn vị các cấp có cùng triển khai chương trình.

Thương hiệu MISA với hơn
25 năm kinh nghiệm và
250.000 khách hàng

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất, cung cấp các phần mềm, MISA đã đạt nhiều thành tích, giải thưởng minh chứng cho chất lượng sản phẩm MISA. Hiện trên cả nước có hơn 250.000 khách hàng đang sử dụng hiệu quả các sản phẩm của MISA.

Lợi ích dành cho các đơn vị
cấp trên, cơ quan tài chính

 • Thuận lợi trong việc phê duyệt, theo dõi, quản lý các đề xuất trang cấp tài sản của đơn vị cấp dưới và tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung nước toàn ngành, toàn địa phương.
 • Tự động tổng hợp báo cáo, thống kê tài sản trên phạm vi Sở, Ban, Ngành từ dữ liệu của đơn vị cấp dưới gửi trở lên đơn giản, chính xác với hiệu quả cao.
 • Việc nắm bắt số liệu chi tiết cũng như số liệu tổng hợp về tình hình tài sản của đơn vị cấp dưới trở nên nhanh chóng, đơn giản và vô cùng thuận tiện.
 • Kết nối, trao đổi thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước toàn ngành, toàn địa phương.

Lợi ích dành cho các đơn vị
quản lý tài sản

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ QLTS,CCDC, hạ tầng đường bộ, thiết bị y tế, tài sản đặc thù và báo cáo công khai, kê khai tài sản công theo Thông tư 45/2018/TT-BTC, Thông tư 144/2017/TT-BTC và các sổ sách kế toán, quản trị theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.
 • Ứng dụng quét mã vạch trong công tác quản lý tài sản, CCDC.
 • Quản lý tài sản theo từng lô tài sản giống nhau với số lượng lớn.
 • Đặc biệt phần mềm MISA QLTS giúp các đơn vị cấp dưới tự động lập đầy đủ các báo cáo về tài sản của đơn vị một cách nhanh chóng, chính xác, gửi báo cáo tài sản trực tuyến trên phần mềm cho đơn vị cấp trên phê duyệt và tổng hợp báo cáo toàn ngành.