1. Mục đích:

  • Hiện nay kế toán đang phải thực hiện kê khai và nộp thuế qua nhiều phần mềm, phải thực hiện nhiều thao tác xuất khẩu, đính kèm file,…
  • AMIS Kế toán đã thực hiện kết nối với MISA mTax – Dịch vụ kê khai, nộp thuế điện tử ngay trên phần mềm kế toán, giúp người dùng kê khai, nộp thuế một cách nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm:

  • Để sử dụng chức năng này,  người sử dụng cần: Mua ứng dụng MISA mTax.
  • Để nộp được tờ khai qua MISA mTax, người sử dụng cần:
    • Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ thuế điện tử của đơn vị khác
    • Đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử của MISA
  • Thực hiện kết nối MISA mTax: Vào phân hệ Thuế, nhấn Nộp tờ khai qua MISA MTAX:

Nhập thông tin tài khoản để kết nối MISA mTax:

Chương trình hiển thị thông báo kết nối thành công:

Người dùng có thể thực hiện nộp tờ khai thuế bằng 2 cách:

  • Cách 1: Chọn tờ khai cần nộp trên danh sách tờ khai thuế, nhấn Nộp tờ khai:

Cách 2: Mở giao diện chi tiết tờ khai cần nộp qua mTax, nhấn Nộp tờ khai qua MTAX:

Người dùng có thể nắm được trạng thái của tờ khai sau khi thực hiện nộp tờ khai qua MISA mTax: