MISA BAMBOO

MISA Bamboo.NET 2020

MISA Bamboo.NET là phần mềm kế toán giúp UBND Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ:
  • Quản lý các khoản thu, chi ngân sách; Tiền mặt; Tiền gửi; Tiền lương; Vật tư-CCDC; Tài sản cố định.
  •  
    Đặc biệt, phần mềm còn đáp ứng tốt nghiệp vụ Quản lý quỹ công chuyên dùng; Xây dựng cơ bản; Chương trình mục tiêu và dự án.
     

Cập nhật kịp thời các chế độ,
chính sách mới của nhà nước

  • Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã
  • Nghị định 11/2020/NĐ-CP Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
  • Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước
  • Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước

 

Những lợi ích mà MISA BAMBOO đem lại?

Công nghệ hiện đại,
làm việc mọi lúc, mọi nơi

MISA Bamboo.NET 2020 được phát triển trên nền tảng công nghệ Microsoft.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server Express, mang lại cho người sử dụng sự thuận tiện, dễ sử dụng, khả năng bảo mật cao.

Sẵn sàng trao đổi dữ liệu
với các hệ thống khác

Tổng hợp Báo cáo tài chính: Các đơn vị UBND Xã/Phường dễ dàng kết xuất báo cáo tài chính để gửi cho Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận/Huyện tổng hợp dữ liệu.

Triển khai dễ dàng,
nhanh chóng

MISA Bamboo.NET 2020 dễ dàng triển khai, chỉ cần 5 phút cài đặt phần mềm là người dùng có thể sử dụng được ngay.

Sản phẩm uy tín

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất, cung cấp các phần mềm, MISA đã đạt nhiều thành tích, giải thưởng, các giải thưởng này là minh chứng rõ nét nhất cho việc sản phẩm của