ASp- Nền tảng kế toán dịch vụ

ACCOUNTING SERVICE PLATFORM
 
Nền tảng kế toán dịch vụ
 
MISA ASP là Nền tảng kế toán dịch vụ giúp kết nối Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Cá nhân kinh doanh với tổ chức cung ứng dịch vụ kế toán uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp trên toàn quốc.
Hợp tác với các Đơn vị cung ứng dịch vụ kế toán, thuế
 
Tìm kiếm Kế toán dịch vụ phù hợp
 
Trao đổi công việc dễ dàng, nhanh chóng
 

.

Công cụ quản lý chuyên nghiệp cho Kế toán dịch vụ
 
Đánh giá công tâm, hai chiều