Phần mềm Quản lý tiền lương  MISA SalaGov
  • Đầy đủ nghiệp vụ “tính lương, lập dự toán và cải cách tiền lương”
  • Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt “trực tuyến, khép kín”
  • “Tự động tổng hợp 100%” bảng lương, dự toán và CCTL toàn ngành/địa phương
Xem phim hướng dẫn

MISA SalaGov là công cụ đắc lực

1.
Tự động hóa hoàn toàn quá trình quản lý tiền lương.  
 
 
 
 
3.
Xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, bậc nhất Việt Nam, chạy hoàn toàn trên nền tảng WEB, sử dụng mọi lúc mọi nơi.
2.
Đơn vị Chủ quản/Tài chính xét duyệt, tổng hợp bảng lương, dự toán lương, báo cáo xác định nhu cầu và nguồn chi cải cách tiền lương (CCTL) toàn ngành/địa phương.
 
4.
Dữ liệu quản lý tập trung, liên thông từ Đơn vị trực thuộc – Đơn vị chủ quản – Cơ quan tài chính.

MISA SalaGov đáp ứng các nghiệp vụ về lương

MISA SalaGov đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ liên quan đến lương của đơn vị, cho phép liên kết
dữ liệu để đảm bảo tính thống nhất và chính xác trên toàn hệ thống.

 

MISA SalaGov tối đa hóa lợi ích cho đơn vị/ngành/địa phương

Tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí

Quy trình tính toán tiền lương, dự toán quỹ lương, kinh phí CCTL, tổng hợp báo cáo hoàn toàn TỰ ĐỘNG, KHÉP KÍN, TRỰC TUYẾN giúp số liệu chính xác, tiết kiệm thời gian, công sức thực hiện.
Thủ tục BHXH, Thuế TNCN điện tử DỄ DÀNG, TIẾT KIỆM được thời gian, công sức, chi phí, số liệu CÔNG KHAI, MINH BẠCH.

Đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ

ĐƠN GIẢN HÓA các thủ tục, giao dịch hồ sơ với KBNN, Cơ quan Bảo hiểm xã hội, Cơ quan Thuế
Lấy kết quả tự động từ Cơ quan Bảo hiểm xã hội, Cơ quan Thuế CHÍNH XÁC, ĐÚNG VÀ ĐỦ theo từng chỉ tiêu

Số liệu chính xác, tức thời quản lý, điều hành hiệu quả

DỄ DÀNG QUẢN LÝ, lưu trữ hồ sơ, tìm kiếm, tra cứu hồ sơ, XÓA BỎ NGUY CƠ BỊ THẤT LẠC HỒ SƠ
Thẩm định, xét duyệt, tổng hợp trực tuyến NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC
Hệ thống BÁO CÁO, THỐNG KÊ ĐA DẠNG, LINH HOẠT, TỨC THỜI cung cấp số liệu điều hành nhanh chóng, chính xác, hiệu quả

Vì sao Phần mềm MISA SalaGov
khác biệt hoàn toàn?