HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN HÌNH ẢNH PACS

 

Hệ Thống PACS Sever Cho Y Tế

 

 

 

Hệ thống PACS (Picture Archiving and Communication System) là một hệ thống được sử dụng trong lĩnh vực y học để quản lý và lưu trữ hình ảnh y khoa, chẳng hạn như hình ảnh X-quang, siêu âm, CT, MRI, và PET. Hệ thống PACS cho phép các cơ sở y tế lưu trữ, truy cập, và chia sẻ hình ảnh y khoa một cách điện tử.

Một hệ thống PACS bao gồm các thành phần chính sau:

  1. Modalities (Các thiết bị hình ảnh): Đây là các thiết bị y tế sử dụng để tạo ra hình ảnh y khoa, chẳng hạn như máy X-quang, máy siêu âm, máy CT, MRI, và PET. Các thiết bị này được kết nối với hệ thống PACS để truyền hình ảnh và thông tin bệnh nhân.

  2. PACS Server: Đây là trung tâm quản lý của hệ thống PACS, nơi hình ảnh y khoa và thông tin bệnh nhân được lưu trữ. PACS server cho phép truy cập, tìm kiếm và xem hình ảnh từ các thiết bị khác nhau trong mạng.

  3. PACS Workstations: Đây là các máy tính được sử dụng bởi các chuyên gia y tế, như bác sĩ, kỹ thuật viên hình ảnh và nhân viên y tế, để xem và chẩn đoán hình ảnh y khoa. Các workstations PACS cung cấp các công cụ xem và phân tích hình ảnh một cách chi tiết và cho phép ghi chú và gửi lại kết quả chẩn đoán.

  4. PACS Network: Đây là mạng kết nối các thiết bị hình ảnh, PACS server và PACS workstations lại với nhau. Nó cho phép truyền dữ liệu hình ảnh y khoa và thông tin bệnh nhân một cách an toàn và nhanh chóng.

Hệ thống PACS giúp cải thiện quy trình làm việc trong lĩnh vực y học, giảm thiểu việc sử dụng và lưu trữ phim truyền thống, tăng khả năng chia sẻ và truy cập hình ảnh y khoa từ xa, cải thiện chẩn đoán và tăng hiệu quả trong việc quản lý thông tin bệnh nhân.

 

Tính năng:
  • Xử lý và lưu trữ hình ảnh DICOM được trả về từ các máy chẩn đoán hình ảnh (máy CT, MRI, Xquang, siêu âm, DSA…) trong bệnh viện.
  • Hệ thống hỗ trợ nhận dữ liệu từ tất các các máy của các hãng sản xuất (với điều kiện máy có hỗ trợ chuẩn DICOM và có option DICOM).
  • Hỗ trợ truy cập từ các WorkStation, các phần mềm xem ảnh DICOM trong y tế, phục vụ chẩn đoán tại nhiều vị trí khác nhau trong bệnh viện.
  • Hỗ trợ truy cập và xem ảnh DICOM bằng giao diện Web, phục vụ hội chẩn và chẩn đoán từ xa. Hỗ trợ truy cập và xem ảnh DICOM bằng các thiết bị di động, tăng tính linh hoạt và kịp thời trong việc chẩn đoán, hội chẩn.
  • Khả năng luân chuyển dữ liệu ảnh DICOM từ các trạm làm việc khác nhau qua kênh bảo mật riêng, phục vụ việc chẩn đoán từ xa an toàn và chính xác.
  • Hỗ trợ liên kết với hệ thống HIS lấy dữ liệu bệnh nhân và thực hiện chỉ định đến các máy chẩn đoán hình ảnh.