MISAFalcon2023 và MISAFalconX1 2023

“ĐÃ ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 41/2022/TT-BTC

 • Đã đáp ứng đầy đủ các đối tượng
 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán
 • Đáp ứng đầy đủ quy định mới
Xem phim giới thiệu

Đáp ứng đầy đủ các đối tượng

 • Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
 • Quỹ vì người nghèo
 • Tổ chức, Cơ quan, Cá nhân tiếp nhận, phân phối của các nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện hoạt động xã hội, từ thiện

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán Hoạt động Xã hội – Từ thiện

01 Tiền mặt
02 Tiền gửi
03 Tài sản cố định
04 Vật tư hàng hóa
05 Công cụ dụng cụ
06 Tính lương
07 Sản xuất kinh doanh

Đáp ứng đầy đủ quy định mới nhất của nhà nước

 • Thông tư số 41/2022/TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện
 • Nghị định số 93/2019/NĐ-CP Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
 • Nghị định số 93/2021/NĐ-CP Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
 • Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT Ban hành quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi

Điểm ưu việt

 • Tự động định khoản 80% các nghiệp vụ kế toán phát sinh
 • Tự động hạch toán 100% các bút toán đồng thời
 • Tự động xác định kết quả thặng dư (thâm hụt) hoạt động quỹ
 • Kết nối DVC trực tuyến của KBNN gửi chứng từ, báo cáo đối chiếu với KBNN
 • Đáp ứng đầy đủ 04 báo cáo tài chính, 02 mẫu đặc thù, 22 sổ sách kế toán theo Thông tư 41/2022/TT-BTC
 • Tự động tổng hợp Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính theo Thông tư 41/2022/TT-BTC

Giá trị mang lại

 • Tiết kiệm 50% thời gian, công sức thực hiện; Tiết kiệm 45% chi phí, Tăng 50% năng suất công việc
 • Hoạt động xã hội, từ thiện ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời, khoa học
 • Hoạt động xã hội, từ thiện trong sáng, minh bạch
 • Tránh hiện tượng lợi dụng gây thất thoát tiền, tài sản, nguồn lực của xã hội
 • Tạo niềm tin cho công chúng

Vì Sao nên chọn MISAFalcon 2023 và MISAFalconX1 2023 ?