HOTICH.VN

Phần mềm quản lý hộ tịch (HOTICH.VN)

Phần mềm quản lý hộ tịch (HOTICH.VN) là công cụ giúp Ủy ban nhân dân các Xã/Phường/Thị trấn, Phòng Tư pháp các Quận/Huyện/Thị xã, Sở Tư pháp các tỉnh/Thành phố, Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, Cục lãnh sự – Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp thực hiện các nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch.

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ theo quy định của Nhà nước

– Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13. 
– Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. 
– Thông tư 03/2019/TT-BTP thay thế Thông tư 04/2016/TT-BTP quy định về một số hoạt động thống kê của Ngành Tư Pháp. 
– Thông tư 02/2017/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
tong_quan_hotich2_1
tong_quan_hotich3

Công nghệ Online

HOTICH.VN được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, chạy Online trên nền tảng WEB, dữ liệu được quản lý tập trung, người dùng có thể truy cập sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị (máy tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng) qua Internet

Xem báo cáo, biểu đồ phân tích, thống kê trên Mobile mọi lúc, mọi nơi.

HOTICH.VN giúp các cấp quản lý tại Sở, Phòng xem báo cáo, biểu đồ phân tích, thống kê trên thiết bị Mobile một cách thuận tiện nhất, mọi lúc, mọi nơi.
Website_Hotich-02