qlcb

QLCB.VN

Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức (QLCB.VN) là công cụ giúp:
– Các đơn vị hành chính sự nghiệp, Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
– Đơn vị chủ quản (Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục,…), cơ quan nội vụ (Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ) tự động tổng hợp báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ điện tử toàn ngành, toàn tỉnh/huyện.

QLCB.VN được xây dựng theo công nghệ điện toán đám mây, chạy hoàn toàn trên nền tảng WEB, lưu trữ dữ liệu tập trung và có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ theo quy định của Nhà nước

– Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ban hành này 13/11/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010
– Luật viên chức số 58/2010/QH12 ban hành này 15/11/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012
– Nghị định 204/2004/NĐ-CP Quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
– Nghị định số 56/2015/NĐ-CP Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
– Nghị định 18/2010/NĐ-CP quy định về chế độ, nội dung, chương trình, tổ chức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức
– Thông tư 11/2012/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
– Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV quy định về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
– Quyết định 4223/2016/QĐ-BNV ban hành danh mục chuẩn thông tin và quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã
– Và nhiều văn bản quy định khác.

Phần mềm luôn tự động cập nhật các tính năng mới, các quy định mới nhất về quản lý cán bộ theo luật hiện hành.

tin mới