Dễ dàng đăng ký sử dụng

Chỉ với 3 bước đơn giản, mất không quá 5 phút, doanh nghiệp có thể đăng ký được ngay tài khoản trên MTAX.VN. MISA sẽ liên lạc với doanh nghiệp để hướng dẫn các thủ tục ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ. Ngay sau đó, tài khoản sẽ được kích hoạt, doanh nghiệp có thể sử dụng MTAX.VN..

Tự động tích hợp với phần mềm kế toán MISA SME.NET

Điểm đặc biệt của MTAX.VN đó là việc tự nhận trực tiếp các tờ khai thuế từ phần mềm kế toán MISA SME.NET hoặc Hệ thống doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện việc ký số vào tờ khai là có thể nộp tờ khai cho cơ quan thuế..

BÁO GIÁ

1 NĂM
1.100.000 VNĐ
Dịch vụ kê khai thuế qua mạng MTAX.VN thời hạn sử dụng 1 năm
MUA NGAY
2 NĂM
2.000.000 VNĐ
Dịch vụ kê khai thuế qua mạng MTAX.VN thời hạn sử dụng 2 năm
MUA NGAY
3 NĂM
2.850.000 VNĐ
Dịch vụ kê khai thuế qua mạng MTAX.VN thời hạn sử dụng 3 năm
MUA NGAY