Hợp nhất mọi nghiệp vụ quản lý trên cùng một hệ thống

QLTH.VN là phần mềm quản lý giáo dục giúp:

Trường học
Phòng giáo dục và đào tạo (PGD)
Sở giáo dục và đào tạo (SGD)

Thực hiện các nghiệp vụ quản lý học sinh, giảng dạy, thiết bị, khoản thu, thư viện, giáo viên, y tế, văn thư,…

qlth.vn

Phù hợp với mọi loại hình trường học và PGD, SGD

Sử dụng mọi lúc, mọi nơi

QLTH.VN được xây dựng theo công nghệ điện toán đám mây, cho phép người dùng sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại…) thông qua Internet.

Dữ liệu được quản lý tập trung, liên thông từ Trường – PGD – SGD

Giải pháp quản lý trường học ưu việt

Tuyển sinh trực tuyến qua mạng

Giúp nhà trường lập kế hoạch và đăng tải các thông báo tuyển sinh trực tuyến, đồng thời tiếp nhận hồ sơ rất dễ dàng. Phụ huynh học sinh có thể ngồi tại nhà cũng nộp được hồ sơ cho con.