báo giá

Phí thuê bao nghiệp vụ hàng năm

Phí khởi tạo và sử dụng cho đơn vị trực thuộc năm đầu tiên
8.000.000 VNĐ/Gói/Đơn vị
Phần mềm QLTS cho đơn vị trực thuộc tổng hợp báo cáo tài sản của đơn vị mình.
mua ngay
Phí khởi tạo và sử dụng dành cho đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính năm đầu tiên
20.000.000 VNĐ/Gói/Đơn vị
Phần mềm QLTS dành cho đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính (Sở Y tế, Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục, Phòng Tài chính…) tổng hợp báo cáo tài sản của toàn ngành, toàn địa phương
mua ngay

Dịch vụ Đào tạo/Triển khai/Thay đổi GPSD

Đào tạo tập trung
1.000.000 VNĐ/Đơn vị
Đào tạo tập trung tại địa phương tối đa 02 ngày cho tối đa 02 người/đơn vị
mua ngay
Đào tạo tại đơn vị
4.000.000 VNĐ/Đơn vị
Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ. (*) Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.
mua ngay

Phí thuê bao và sử dụng phần mềm từ năm thứ 2

Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 dành cho đơn vị trực thuộc
2.000.000 VNĐ/Đơn vị/năm
Chi phí bảo trì phần mềm và đặt dữ liệu tài sản trên trung tâm dữ liệu.
mua ngAY
Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 dành cho đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính
4.000.000 VNĐ/Đơn vị/Năm
Chi phí bảo trì phần mềm và đặt dữ liệu tài sản trên trung tâm dữ liệu.
MUA NGAY

Phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN) giúp các đơn vị HCSN, Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ: Mua sắm tập trung, đề nghị trang cấp, ghi tăng, thay đổi thông tin, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn, điều chuyển, ghi giảm, kiểm kê, bảo dưỡng tài sản,…


QLTS.VN giúp đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính (VD: Sở y tế, Sở giáo dục – đào tạo, Phòng Tài chính – kế hoạch,…) tự động tổng hợp báo cáo toàn ngành, toàn địa phương, tra cứu tài sản của đơn vị trực thuộc trực tuyến qua internet.


Đặc biệt, QLTS.VN đáp ứng Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

  • Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14.
  • Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 
  • Thông tư số 144/2017/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/ NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 
  • Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
  • Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Công nghệ hiện đại, làm việc mọi lúc, mọi nơi

Được xây dựng theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay – Công nghệ điện toán đám mây, cho phép người dùng sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị (máy tính, laptop, máy tính bảng, điện thoại,…) qua Internet