tìm hiểu phần mềm

MISA Bamboo.NET 2019
MISA Bamboo.NET là phần mềm kế toán giúp
UBND Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ: Quản lý các khoản thu, chi ngân sách; Tiền mặt; Tiền gửi; Tiền lương; Vật tư-CCDC; Tài sản cố định.
Đặc biệt, phần mềm còn đáp ứng tốt nghiệp vụ Quản lý quỹ công chuyên dùng; Xây dựng cơ bản; Chương trình mục tiêu và dự án.
Hiện nay, MISA đã triển khai phần mềm MISA Bamboo.NET cho hơn 85% Xã/Phường trên toàn quốc (khoảng 10.000 đơn vị).

MISA Bamboo.NET 2019
MISA Bamboo.NET là phần mềm kế toán giúp đơn vị xã, phường thực hiện các nghiệp vụ: Dự toán ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Lương,…

tờ rơi

Cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách mới của nhà nước
Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước;
Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước;

Quyết định số 4377/QĐ-KBNN và 2899/QĐ-KBNN về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
Thông tư 343/2016/TT – BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Thông tư 344/2016/TT – BTC quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt độn tài chính khác của xã, phường, thị trấn.
Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Thông tư 08/2016/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN ; Thông tư 09/2016/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
Thông tư 146/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán ngân sách và Tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Thông tư 103/2005/TT-BTC về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.

Với hơn 24 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất, cung cấp các phần mềm, MISA đã đạt nhiều thành tích, giải thưởng, các giải thưởng này là minh chứng rõ nét nhất cho việc sản phẩm của MISA là sản phẩm có chất lượng tốt và đang được các đối tác, hiệp hội, thị trường chấp nhận.

Hiện nay trên cả nước có hơn 155.000 khách hàng đang sử dụng hiệu quả các sản phẩm của MISA.
MISA đã đạt được chứng chỉ CMMi cùng 2 chứng chỉ ISO 9001 về Quản lý chất lượng và ISO 27000 về Hệ thống quản lý an ninh thông tin, vì vậy sản phẩm và dịch vụ do MISA cung cấp luôn có chất lượng rất tốt và an toàn bảo mật cao

báo giá

MISA Bamboo.NET 2019
10.000.000 VNĐ/Bộ
Phần mềm kế toán Xã/Phường MISA Bamboo.NET 2019 dành cho khách hàng mua mới lần đầu tiên. Thời gian bảo hành là 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được cập nhật MIỄN PHÍ những nghiệp vụ, tính năng, tiện ích mới của phần mềm.
mua ngay
cập nhật hằng năm
3.000.000 VNĐ/Đơn vị/năm
Áp dụng với khách hàng đã mua phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp, muốn được cập nhật những nghiệp vụ, tính năng, tiện ích mới của phần mềm sau thời gian bảo hành với điều kiện khách hàng đăng ký sử dụng gói phí cập nhật phần mềm hàng năm trước khi hết hạn bảo hành.?
mua ngay

Dịch vụ Đào tạo / Triển khai / Thay đổi GPSD

Đào tạo tập trung
2.000.000 VNĐ/Đơn vị/khóa
Đào tạo tập trung tại địa phương trong 2 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị.
mua ngay
trực tiếp tại đơn vị
4.000.000 VNĐ/Đơn vị/khóa
Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ.?
mua ngay
Thay đổi GPSD
950.000 VNĐ/GPSD/Lần
Áp dụng đối với tất cả khách hàng yêu cầu thay đổi GPSD.
mua ngay