Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp.

MISA Mimosa.NET 2019 là phần mềm kế toán giúp đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Vật tư hàng hóa, Mua hàng, Bán hàng, Hóa đơn, Công nợ, Thuế, Tổng hợp. MISA Mimosa.NET 2019 đáp ứng đầy đủ các biểu mẫu chứng từ kho bạc, báo cáo, sổ sách theo quy định và theo đặc thù của từng ngành, từng địa phương.

Sản phẩm uy tín, chất lượng được cung cấp bởi công ty có nhiều thâm niên, kinh nghiệm và quy trình phát triển sản phẩm hiện đại

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất, cung cấp các phần mềm, MISA đã đạt nhiều thành tích, giải thưởng, các giải thưởng này là minh chứng rõ nét nhất cho việc sản phẩm của MISA là sản phẩm có chất lượng tốt và đang được các đối tác, hiệp hội, thị trường chấp nhận. Hiện nay trên cả nước có hơn 179.000 khách hàng đang sử dụng hiệu quả các sản phẩm của MISA. MISA đã đạt được chứng chỉ CMMi cùng 2 chứng chỉ ISO 9001 về Quản lý chất lượng và ISO 27000 về Hệ thống quản lý an ninh thông tin, vì vậy sản phẩm và dịch vụ do MISA cung cấp luôn có chất lượng rất tốt và an toàn bảo mật cao.

Cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách mới của nhà nước

Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước; Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên; Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước; Quyết định số 4377/QĐ-KBNN và 2899/QĐ-KBNN về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

MISA Mimosa.NET 2019
10.000.000 VNĐ/Bộ
MUA MỚI
Phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET 2019 dành cho khách hàng mua mới lần đầu tiên. Thời gian bảo hành là 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được cập nhật MIỄN PHÍ những nghiệp vụ, tính năng, tiện ích mới của phần mềm
MUA NGAY
cẬP NHẬT
3.000.000 VNĐ/Đơn vị/năm
Phí cập nhật hàng năm
Áp dụng với KH đã mua phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp, muốn được cập nhật những nghiệp vụ, tính năng, tiện ích mới của phần mềm sau thời gian bảo hành với điều kiện khách hàng đăng ký sử dụng gói phí cập nhật phần mềm hàng năm trước khi hết hạn bảo hành.
mua ngay

Dịch vụ Đào tạo / Triển khai / Thay đổi GPSD

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
1Tr VNĐ/ ĐV Khóa
Đào tạo tập trung tại địa phương trong 1 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị.
mua ngay
ĐÀO TẠO TẬP TRUNG
2Tr VNĐ/ ĐV Khóa
Đào tạo tập trung tại địa phương trong 2 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị.
mua ngay
TRIỂN KHAI TẠI ĐƠN VỊ
4Tr VNĐ/ ĐV Khóa
Đào tạo sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ?
mua ngay
THAY ĐỔI GPSD
950.000 VNĐ/GPSD/Lần
Áp dụng đối với tất cả khách hàng yêu cầu thay đổi GPSD.
mua ngay