PHẦN MỀM
Phần mềm kế toán Misa
Phần mềm quản lý Bệnh viện
Phần mềm QLTS
Phần mềm quản lý hộ tịch
Phần mềm hỗ trợ giáo viên CPIT
Phần mềm quản lý trường học
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến

Phần mềm Kế toán Doanh Nghiệp
Võ Ngọc Bình - 0942230123 - 0988747049

Hỗ trợ Kỹ thuật
Nguyễn Đức Nghĩa - 0948.459.854

Kinh doanh Phần mềm
Nguyễn Quỳnh Hoa - 0912.922.207

Tư vấn Giải pháp
Hứa Hồng Phương - 0911.339.333

Giải pháp nhà thông minh
Vương Ngọc Châu - 0915.868.233
Truy cập hôm nay: 210
Tất cả: 1238644
Liên kết Website
 
Phần mềm - Phần mềm kế toán Misa Bản in
 
Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2014
Tin đăng ngày: 19/12/2012 - Xem: 15255
 
 


Phân hệ kho bạc

 • Nhận dự toán ngân sách theo từng Nguồn – Chương – Loại khoản – Nhóm mục, từng chương trình mục tiêu, dự án.
 • Rút dự toán khi chưa nhận dự toán hoặc khi đã được cấp dự toán theo nhiều hình thức: Tiền mặt, Tiền gửi, Chuyển khoản.
 • Điều chỉnh dự toán từ nhóm mục chi này sang nhóm mục chi khác.
 • Tự động lập bảng kê chứng từ thanh toán kho bạc và giấy đề nghị thanh toán tạm ứng.
 • Ngoài ra, đơn vị có thể theo dõi số chi chưa được duyệt năm trước và được thanh toán trong năm nay.
 • Đối chiếu dự toán giao, rút và chi theo tài khoản ngân hàng, kho bạc, chương trình mục tiêu.
 • Đáp ứng mẫu biểu kho bạc theo Quyết định 759/QĐ-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC


Phân hệ tiền mặt

 • Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ thu tiền, chi tiền mặt của đơn vị.
 • In Phiếu thu, Phiếu chi loại 1 dòng chứng từ hoặc nhiều dòng chứng từ, theo khổ giấy (A4, A5), theo loại giấy (cuộn, thông thường)
 • Xem nhanh số dư tài khoản tiền mặt khi đang lập Phiếu thu/Phiếu chi
 • Theo dõi được tiền mặt theo từng loại quỹ khác nhau. Ví dụ: tiền mặt ngân sách, tiền mặt nguồn thu sự nghiệp,...
 • Cảnh báo chi quá số tồn giúp kế toán kiểm soát việc xuất quỹ âm
 • Xem ngay Sổ quỹ tiền mặt/ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt sau mỗi giao dịch


Phân hệ tiền gửi

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ thu, chi, chuyển tiền nội bộ tiền gửi của đơn vị.
 • Theo dõi tiền gửi theo từng loại quỹ tại từng tài khoản ngân hàng, Kho bạc.
 • Đối chiếu sổ chi tiết tiền gửi với sổ phụ của ngân hàng để phát hiện chênh lệch
 • Theo dõi chặt chẽ tiền đang chuyển.
 • In Ủy nhiệm chi, Sổ tiền gửi, Sổ chi tiết tiền gửi,...


Phân hệ Công cụ dụng cụ

 • Theo dõi CCDC đến từng bộ phận sử dụng, loại CCDC
 • Theo dõi việc điều chuyển CCDC từ bộ phận này sang bộ phận khác.
 • Ghi giảm số lượng hoặc toàn bộ giá trị CCDC khi hỏng hoặc mất.
 • Xem ngay Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng, Báo cáo tình hình tăng giảm CCDC


Phân hệ tài sản cố định

 • Theo dõi TSCĐ theo loại, bộ phận sử dụng, nguồn hình thành và TSCĐ thanh toán qua nhiều năm.
 • Đáp ứng nghiệp vụ tăng tài sản bằng hình thức tự mua sắm hoặc nhận tài sản bằng hiện vật.
 • Tự động ghi giảm Nguyên giá, Giá trị còn lại, Hao mòn lũy kế của tài sản khi lập chứng từ ghi giảm tài sản.
 • Đánh giá lại tài sản khi nâng cấp, sửa chữa lớn, đánh giá lại.
 • Điều chuyển, thanh lý, kiểm kê TSCĐ
 • Tự động tính hao mòn, khấu hao TSCĐ theo tháng, quý
 • Cung cấp đầy đủ Sổ tài sản, Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản


Phân hệ tiền lương

 • Tính lương theo hệ số, ngạch bậc, các khoản phụ cấp, lương truy lĩnh, thu nhập khác và các khoản trích nộp theo lương cho từng cán bộ.
 • Tự động hạch toán chi phí lương theo nhiều nguồn, mục lục ngân sách
 • In Giấy rút dự toán ngân sách để chuyển khoản lương và nộp các khoản bảo hiểm, công đoàn.
 • Thanh toán lương qua nhiều hình thức: Chuyển khoản, Tiền mặt
 • Định kỳ, nộp thuế, bảo hiểm, kinh phí công đoàn
 • Hỗ trợ đơn vị tạm tính và quyết toán thuế TNCN.


Phân hệ Vật tư, hàng hóa

 • Quản lý nhập, xuất, tồn theo từng kho và tổng hợp tất cả các kho.
 • Đáp ứng các phương pháp tính giá xuất kho: Nhập trước xuất trước, Bình quân gia quyền, Thực tế đích danh.
 • Giải quyết tốt các vấn đề điều chuyển kho nội bộ, điều chỉnh kho.
 • Đặc biệt, cho phép quản lý, cấp phát, thanh quyết toán vật tư, thiết bị theo từng chương trình mục tiêu, dự án.
 • In Báo cáo tồn kho: Quản lý nhập xuất tồn theo từng kho, tổng hợp tất cả các kho,...

Phân hệ mua hàng

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ mua hàng: Mua hàng trả tiền ngay, mua hàng chưa thanh toán, thanh toán các khoản nợ chưa trả cho nhà cung cấp.
 • Đặc biệt, tự động tính thuế GTGT cho từng hóa đơn mua hàng.
 • Nhiều báo cáo phân tích: Tình hình mua hàng theo mặt hàng, mua hàng theo nhà cung cấp, công nợ phải trả,...


Phân hệ bán hàng

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ bán hàng: Bán hàng thu tiền ngay, bán hàng chưa thu tiền, thu nợ của khách hàng.
 • Đặc biệt, tuân thủ Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Đơn vị có thể in hóa đơn (tự in hoặc đặt in) trực tiếp từ phần mềm.
 • Nhiều báo cáo phân tích: Tình hình bán hàng theo mặt hàng, bán hàng theo khách hàng, công nợ phải thu, bảng kê bán hàng,....


Công nợ

 • Theo dõi công nợ phải thu chi tiết theo từng hóa đơn, từng khách hàng
 • Theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng hóa đơn, từng nhà cung cấp.
 • Theo dõi chặt chẽ tình hình công nợ tạm ứng của cán bộ trong đơn vị.

Phân hệ Thuế

 • Tự động lập các Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra và Tờ khai thuế GTGT để kê khai thuế GTGT.
 • Tự động thực hiện khấu trừ thuế GTGT được khấu trừ với Thuế GTGT đầu ra
 • Hạch toán bút toán cho các chứng từ nộp thuế
 • Đặc biệt, Xuất khẩu Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra để nhập khẩu vào hệ thống HTKK của Tổng cục thuế.


Sổ cái, báo cáo

 • Cung cấp đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định: B01-H Bảng cân đối tài khoản, B02-H Bảng tổng hợp tình hình khinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng,.....
 • Cho phép in các báo cáo sự nghiệp: B03-H Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh,...
 • Đầy đủ các Sổ sách kế toán theo các hình thức: Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái.
 • Hỗ trợ nhiều báo cáo quản trị, biểu đồ thống kê về kinh phí theo từng nguồn, tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi, công nợ khách hàng, nhân viên,...giúp lãnh đạo dễ dàng nắm bắt.
 • Các báo cáo nhanh về tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ, công nợ phải thu, phải trả, …..
 • Người dùng có thể sửa mẫu báo cáo, kết xuất báo cáo ra Excel, Word, PDF, HTML, ảnh,...


Phân hệ sổ cái

 • Lập được các chứng từ nghiệp vụ khác, Chứng từ ghi sổ, Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.
 • Tự động hạch toán các bút toán kết chuyển số dư cuối năm và quyết toán số dư đầu năm.
 • Tự động kết chuyển chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ.
 • Thực hiện việc khóa sổ kế toán cuối kỳ để số liệu, báo cáo không bị thay đổi, chênh lệch.
 
<< Phần mềm >>
 
 
 
 
 
Giới thiệu Công ty
Công ty TNHH Tin học Thương mại Dũng Diệu được thành lập từ năm 2000, là công ty chuyên sâu trong việc nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm về công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh – xã hội.
Tin tức - Chính sách
Lịch nghỉ mát tháng 5/2018
Cảnh báo bị lây nhiểm virus mã hóa (virus tống tiền)
Cơ hội dùng thử giải pháp Nhà thông minh miễn phí
Công ty TNHH Tin học Thương mại Dũng Diệu - Đại lý ủy quyền MISA tại Nghệ An cần tuyển dụng
MISA sắp phát hành MISA Mimosa.NET 2019 đáp ứng chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp mới theo thông tư 107/2017/TT-BTC
Hội thảo: Nhận biết, xử lý hóa đơn bỏ trốn & xu hướng ứng dụng hóa đơn điện tử trong công tác tài chính kế toán tại Doanh nghiệp
Mời tham dự hội thảo xu hướng ứng dụng hóa đơn điện tử ngày 21/9
Chuyên gia hiến kế cho chủ quán kinh doanh quán ăn, quán cafe hiệu quả thời 4.0
 
Chính sách chung
 • Chính sách vận chuyển
 • Điều khoản sử dụng
 • Giải quyết khiếu nại
 • Điều khoản thanh toán
 • COPYRIGHT © CÔNG TY TNHH TIN HỌC THƯƠNG MẠI DŨNG DIỆU
  Số 75A Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Lê Mao - TP Vinh - Nghệ An
  Tel: 02383 555777 - 562535 Fax: 02383 562762
  Email: contytinhoc@dungdieu.vn - Website: http://dungdieu.vn
  GPKD: 2900390250 cấp lần 1 ngày 28/09/2000, Cấp lần 5 ngày 30/03/2015
  Do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An cấp